top of page

AFC AUXILIARY STAFF 2022

Janet Fa'ulua Misi

Janet Fa'ulua Misi

Secretary

Gladys Ledger

Gladys Ledger

School Nurse

Viliami Havili

Viliami Havili

Maintenance Team (Leader)

Nicole A. Fe'iloakitau

Nicole A. Fe'iloakitau

Secretary

Paea Laukau Katoa

Paea Laukau Katoa

Student Counselor for Girls

Maletino Tatafu

Maletino Tatafu

Maintenance Team

Seini Kisina

Seini Kisina

Librarian

Fr. Sipiliano Faka'osi SM

Fr. Sipiliano Faka'osi SM

Student Counselor for Boys

Siotonu Tupou

Siotonu Tupou

Maintenance Team

bottom of page