top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

Fakamalo: AFC's 155th Anniversary

'Uluaki, ki he 'Eiki 'Epikopo 'oe Taiosisi 'o Tonga mo Niue, Amenani Soane Patita Katinali Mafi. 'Oku ou fakafofong'ai atu 'ae Famili 'Apifo'ou 'ae fakamalo ki he feitu'una 'i ho'o loto lelei ka ke hoko ko e Fakaafe fakalangilangi 'i he ouau huufi 'oe ngaahi faleako fo'ou pea pehe ki hono katoanga'i 'oe Ta'u 155 'o hotau 'apiako 'ofa'anga, 'Apifo'ou. 'Ikai ko ia pe ka ko e ngaahi tataki, fakahinohino mo e poupou mai ki he ngaue 'oku mau fakahoko he kolisi.


Ua, ki he Vicar General mo e Palesiteni 'oe Kolisi Tutuku fakakatoa, Mon Lutoviko Finau, pea ke a'u atu mu'a ki he kau kolisi tutuku kotoa pe 'i Tonga ni mo muli na foki, malo e 'ofa mo e manatu melie ki hotau 'apiako 'ofa'anga. Fakamalo atu 'i he'etau fengaue'aki lelei mo fetakinima 'o tau ikuna'i ai e fononga'anga faingata'a mo mohu pole 'o e 2020.


Tolu, ki he Pulelahi 'oe Kautaha Malia 'i Oceania, Fr.Setefano Mataele sm, pe he kia Fr.'Aisake Vaisima sm mo e Provincial Council, he ngaahi tokoni mo e fale'i 'o ngali ma'ama'a ai e fua e ngaahi fatongia faingata'a 'oe ta'u fakaako 2020. Fakaa'u atu ai pe ki he Pule 'oe Kautaha Malia 'i Tonga ni, Fr.Christopher Hifo sm pea ki he ngaahi confreres kotoa 'i Tonga ni, malo e fepoupouaki fakatokoua ki he'etau ngaue.


Fa, KIa Lord Sevele 'o Vailahi, Sea 'oe Reconstruction Com 'ae kolisi, pea pe he kia Busby Kautoke, Sakopo Lolohea, mo e toenga 'oe Komiti. Fakamalo atu he fu'u ngaue 'aufuato ne tau fakahoko he ta'u 'e 2 mo e konga 'i hono tataki mei e ngaue langa mo e monomono ki he ngaahi faleako ne maumau he afa ko Gita. 'Io, kuo tau ikuna pea matafi atu e fu'u loa ko ia! Kou kole atu pe ke 'oua te mou li tauveli leva he 'oku toe 'ae Chapel pea moe Fale Peato!


Nima, ki he Talekita Ako Soane Vahe, Kau Tauhi Pa'anga, Seno Penitani mo Palei 'Olie, pea mo e kau ngaue 'i Toutaimana, fakamalo atu ki he ngaahi tokoni moe fale'i ki hono fakalele hotau 'apiako 'ofa'anga.


Ono, ki he Palesiteni 'oe US Executives of Ex-students, Francis Kolo, Palesiteni 'oe Letio 'Apifo'ou, Felise Tonga Finau, Administrator Vaea Anitoni sr, Sec Rodney Halapio, Treasurer, Sakopo Finau, Technicians, Nunu Huhane & Neka Aipolo, Executive Members, Anau Pulu, Nativi Halafihi, 'Ana Kolopeaua, 'Emeli & Maika. 'Oku mau fakamalo atu he fu'u tokoni lahi 'o lava ai 'a hono fokotu'u e Letio Apifo'ou 'i he kolisi. Ne mau huufi ai pe 'etau Letio Apifo'ou heni 'aneafi, 'o ngana pe ia mo e ongo ouau fakahisitolia 'aneafi 'aia ko e huufi e ngaahi faleako pea mo e katoanga'i 'o hotau Ta'u 155.


Last but not the least, to the faithful friends and benefactors of the college, may I extend to you all our heartfelt gratitude for all your support and generous contribution to the college. The opening of our new classrooms and celebrations of our 155th Anniversary yesterday is indeed a momentous milestone.


This update marks also the successful completion of the academic year 2020. As we prepare for the festive season I pray that the Almighty God showers down his blessings on all of us.


Happy Advent journey! Viva AFC!

Ekuasi

49 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page